Pilona robusta de formigó de gran format. Rodas és apta per a protegir els accessos amb gran afluència de persones com carrers, zones comercials o esportives, etc.

Compta amb la possibilitat d'afegir elements reflectants per poder ser visible durant la nit, Rodas RF.

Materials

Petra 2
Petra 2

Ciments

Blanc i gris.
Cimente de segell verd
-35% d'emissions CO2 que un ciment habitual

Àrids

Triturats de marbre o de pedrera

Hidrofugant

Amb massa

Acabat dels colors

Blanc
Blanc
Gris
Gris
Ocre
Ocre
Altres colors (Contacteu)

Increment percentual en funció del color. Demaneu pressupost.