Límit-balisa de formigó Topy molt estètic i funcional.

El límit incorpora dos dispositius retroreflectants E 76/757 / CEE en una de les seves cares, així com dos cargols per permetre la seva elevació.
El límit s'instal·la simplement recolzat al terra o mitjançant vareta metàl·lica si busquem més subjecció.

Esquema Topy
Topy
145 x 25,37 x 40 cm
202 kg

Materials

Petra 2
Petra 2

Ciments

Blanc i gris.
Cimente de segell verd
-35% d'emissions CO2 que un ciment habitual

Àrids

Triturats de marbre o de pedrera

Hidrofugant

Amb massa

Acabat dels colors

Blanc
Blanc
Gris
Gris
Ocre
Ocre
Altres colors (Contacteu)

Increment percentual en funció del color. Demaneu pressupost.