Projecte carrer Javier Esteban Indart, Barri San Miguel a Irún Irún, Guipúscoa

Peatonalització del carrer Javier Esteban Indart


L'actuació s'emmarca dintre dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ciutat d'Irun, creant així més entorns per gaudir de la ciutat a peu o amb bicicleta. La zona s'ha dissenyat amb una sèrie d'elements de el catàleg de Magourban per impedir l'accés de vehicles i crear un ambient d'estada per al vianant.

Així, el carrer Javier Esteban Indart compta ara amb bancs, cadires urbanes i la combinació de tretze jardineres dels models Flip it J Russes J130 con el acabado Petra 1 en color blanco. También se han colocado unas láminas en distintos colores y formas a lo largo de la calzada para completar el proyecto y crear así una ciudad más amable.