Avís legal

1. Dades del propietari

Conforme al que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s’informa els usuaris de www.magourban.com (d’ara en endavant, LA WEB) que aquestes són les dades del propietari d’aquest lloc web:

Nom: Magourban S.L.
Adreça: Pol. Ind. Masia d'en Barreras - C/ Ciment s/n - 08800 Vilanova i la Geltrú
NIF:  B-65746596
Telèfon de contacte: (+34) 973158703
Adreça electrònica de contactecomercial@magourban.com

En aquest espai, els usuaris trobaran tota la informació relativa als termes i les condicions legals que defineixen les relacions entre ells i Magourban S.L. com a responsable de LA WEB. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar navegant.

Magourban S.L., com a responsable de LA WEB, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels nostres usuaris.

LA WEB, per tant, compleix rigorosament el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic).


2. Condicions generals d’ús
Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines integrants de LA WEB, inclosos els continguts, productes i els serveis que hi ha a disposició. Qualsevol persona que accedeixi a LA WEB accepta sotmetre’s a les condicions generals vigents a cada moment.


3. Dades personals que recaptem i com ho fem
Llegeix la política de privacitat


4. Compromisos i obligacions
L’usuari queda informat i accepta que l’accés a LA WEB no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Magourban S.L.. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar LA WEB, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús de LA WEB amb finalitats il·lícites o lesives o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el seu funcionament normal. Quant als continguts, es prohibeix:

La reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels titulars legítims.
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels titulars legítims.
La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.
En la utilització de LA WEB l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Magourban S.L. o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar LA WEB o que impedís, de qualsevol forma, la seva normal utilització.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, Magourban S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers que hi hagi.


5. Mesures de seguretat
Les dades personals comunicades per l’usuari a Magourban S.L. poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Magourban S.L., que assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat per garantir la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i Magourban S.L. utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols en HTTPS. Per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.


6. Reclamacions
L’usuari podrà realitzar reclamacions remetent un correu electrònic a comercial@magourban.com, indicant-hi el nom i els cognoms i exposant els motius de la reclamació.


7. Plataforma de resolució de conflictes
Per si pot ser d’interès, per sotmetre les reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que està disponible aquí.


8. Drets de propietat intel·lectual i industrial
En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts de LA WEB, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Magourban S.L.. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Magourban S.L..

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de LA WEB, que conté sense caràcter exhaustiu text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació), podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a LA WEB, haurà de notificar aquesta circumstància a Magourban S.L. indicant-hi:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a LA WEB, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

9. Exclusió de garanties i responsabilitats
Magourban S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar a:

• Falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de LA WEB o dels seus serveis i continguts.
• Existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
• Ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal.
• Falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a disposició dels usuaris a LA WEB.
• Danys que poguessin ocasionar l’ús il·legal o indegut de LA WEB.


10. Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general, les relacions entre Magourban S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a LA WEB es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Lleida.


11. Contacte
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre LA WEB, si us plau, cal adreçar-se a comercial@magourban.com.
L’avís legal va ser actualitzat per última vegada el 25 de juny de 2018.

-