Límit-balisa de formigó Quad amb forma de prisma de base quadrada i cantoandes arrodonides.

Esquema Quad
Quad
25 x 25 x 85 cm
113 kg

Materials

Petra 2
Petra 2

Ciments

Blanc i gris.
Cimente de segell verd
-35% d'emissions CO2 que un ciment habitual

Àrids

Triturats de marbre o de pedrera

Hidrofugant

Amb massa

Acabat dels colors

Blanc
Blanc
Gris
Gris
Ocre
Ocre
Altres colors (Contacteu)

Increment percentual en funció del color. Demaneu pressupost.

-