El banc Nu és un banc de formigó armat concebut com a element del mobiliari urbà dissenyat per a llocs de pas i d'espera com parades d'autobús, estacions de metro i qualsevol altre espai públic amb trànsit.
Les seves formes simples i sòbries, amb superfícies corbes i lleugerament inclinades, aporten lleugeresa i elegància a aquest element de gran solidesa.

Aquest mòdul es pot utilitzar de forma individual adossat a una paret o adossat a un altre banc en un espai obert. 
El banc es pot subministrar amb un fixació vertical i una fixació per unir dos bancs.

Esquema Nu
Nu
310 x 52 x 84 cm
820 kg

Materials

Petra 1
Petra 1

Ciments

Blanc i gris.
Cimente de segell verd
-35% d'emissions CO2 que un ciment habitual

Àrids

Triturats de marbre o de pedrera

Hidrofugant

Amb massa

Acabat dels colors

Blanc
Blanc
Gris
Gris
Marró
Marró
Ocre
Ocre
Negre
Negre
Opcional
Acabat sortit del motlle
Altres colors (Contacteu)

Increment percentual en funció del color. Demaneu pressupost.

Acabats superficials

Bronze
Bronze
Corten
Corten
Golden
Golden
Negre grafit
Negre grafit

Revestiments compostos per conglomerants que incorporen càrregues metàl·liques triturades i confereixen als elements urbans l'aspecte real de l'metall així com la seva oxidació i no es deterioren amb el pas del temps.

-