Cadira de formigó individual Ponte C és una peça complementària al banc Ponte B dissenyada per proporcionar comoditat a l'usuari. Fàcil integració en espais urbans, llocs històrics, parcs, jardins, etc.
La inclinació del seient canalitza l'aigua cap als laterals, el que facilita el manteniment i la conservació de la cadira.

El seu disseny emula el banc Ponte B, sent el complement ideal per distribuir espais.
El banc va fixat a la superfície.

Esquema Ponte C
Ponte C
70 x 64 x 83 cm
297 Kg

Materials

Petra 1 *
Petra 1 *

Ciments

Blanc i gris.
Cimente de segell verd
-35% d'emissions CO2 que un ciment habitual

Àrids

Triturats de marbre o de pedrera

Hidrofugant

Amb massa

Acabat dels colors

Blanc
Blanc
Gris
Gris
Marró
Marró
Ocre
Ocre
Negre
Negre
Opcional
Acabat sortit del motlle
Altres colors (Contacteu)

Increment percentual en funció del color. Demaneu pressupost.

-