Cadira de formigó Ubloc amb un disseny sòlid i contundent.
Aquesta cadira, a més de col·locar-se de forma individual, permet també ser col·locada de forma contínua per crear espais amb més seients.

La cadira es col·loca simplement recolzada a terra o mitjançant resina epoxi.

Esquema Ubloc
Ubloc
70 x 76 x 90 cm
650 kg

Materials

Petra 1 *
Petra 1 *

Ciments

Blanc i gris.
Cimente de segell verd
-35% d'emissions CO2 que un ciment habitual

Àrids

Triturats de marbre o de pedrera

Hidrofugant

Amb massa

Acabat dels colors

Blanc
Blanc
Gris
Gris
Marró
Marró
Ocre
Ocre
Negre
Negre
Opcional
Acabat sortit del motlle
Altres colors (Contacteu)

Increment percentual en funció del color. Demaneu pressupost.